Spelen

In 2015 heeft de gemeente Deventer aangekondigd 95 openbare speeltuintjes, verspreid over de stad, weg te halen. Dat is een kwart van het totaal aantal speelplekken in de stad en dat is een forse aderlating voor ‘buitenspelend’ Deventer. Het verdwijnen van deze speelplekken levert de gemeente jaarlijkse besparing van 90.000 euro op, want dat kost het om de speelplekken te onderhouden en ieder jaar te laten keuren.

Wij denken dat het ook anders kan en heeft met de gemeente afspraken gemaakt om hiermee aan de slag te gaan.
De afspraak is als volgt: de gemeente blijft eigenaar van de grond, TEVREDEN wordt de eigenaar van de speeltoestellen. Per speeltuin komt er een budget van 5000 euro vrij; geld dat anders besteed zou worden om de speeltuin weg te halen. TEVREDEN beheert dit budget, samen met bewoners maken we een plan voor de toekomst van de speelplek. Betrokkenheid van bewoners is nodig om het mogelijk te maken. Zo zal er voor elke speelplek een andere oplossing zijn en een andere manier van samenwerken ontstaan.

Dit initiatief is uniek in Nederland en in die zin dus ook een kwestie van uitproberen. Wij hebben daar enorm veel zin in en geloven dat het werkt. Heb jij een goed idee voor de speelplek in jouw buurt? Wacht niet af! Hoe eerder we met elkaar in contact komen, hoe eerder ‘jouw’ speelplek aan de beurt is!

Wij willen met bewoners in de stad in gesprek over de speelplek in hun buurt. Het gaat er om dat deze speelvoorzieningen welkom zijn in de buurt en dat bewoners zich daarover willen ontfermen. Wij gebruiken dan ook graag de term PIMBY (Please In My BackYard). Dus ons eerste doel is om bewoners aan tafel te krijgen zodat zij zelf, gezamenlijk, beslissen wat er met de speelplek moet gebeuren.

Veiligheid en garanties

Stichting TEVREDEN werkt strikt volgens de wet- en regelgeving. Veiligheid staat voorop, daarom worden de speeltoestellen maandelijks gecontroleerd en is er jaarlijks een keuring door de Voedsel- en Waren Autoriteit. Het keuringsrapport maken wij openbaar op deze website.

Speelplekken

Wij hebben met de gemeente afgesproken de speelplekken in twee etappes over te nemen. De eerste helft in 2016, de tweede helft in 2017. Hoe de verdeling er precies uit gaat zien, is pas in januari bekend. Dan is hier op de website een plattegrond zichtbaar met de speelplekken waar het om gaat. Wij gaan de website zo inrichten dat bewoners gemakkelijk toegang hebben tot hun eigen speelplek en daar alle relevante informatie kunnen vinden. Wij houden het graag zo simpel en helder mogelijk, vandaar dat alle informatie openbaar is: geen inlogcodes, geen wachtwoorden.

Contact

Voor meldingen over de speelplekken en vragen kunt u contact met ons opnemen. Dat kan het beste door een mail te sturen naar speelplekken@tvrdn.nl of bel naar +31 6 838 964 50.

Er zijn drie keuzes:

 1. Bewoners willen de speelplek niet behouden. Dan halen we de speelvoorzieningen weg, gaat het restant van het budget over naar de andere speelplekken en wordt de plek als openbaar groen door de gemeente terug genomen.
 2. Bewoners willen de plek behouden zoals deze is, maar nemen zelf het dagelijks beheer voor hun rekening. TEVREDEN zorgt voor het noodzakelijke onderhoud, zolang het budget het toelaat. Bewoners kunnen via de gemeente extra budget ‘verdienen’ voor het beheerwerk.
 3. Bewoners willen de plek behouden maar maken er een natuurspeelplek van, waardoor de plek een parkachtige uitstraling krijgt. TEVREDEN zorgt ervoor dat de huidige toestellen verdwijnen en dat er natuurlijke speelaanleidingen komen, die bewoners zelf plaatsen in de door hen gewenste indeling. In deze optie hebben bewoners maximale invloed op hoe ‘hun’ plek eruit komt te zien.

Contact
personen

Kim Snijders
Kim Snijders is een Deventer onderneemster en is de persoon die maakt dat men in de Elegast in een ‘thuis’ komt. Of je er nu komt vergaderen of als buurtbewoner een potje komt biljarten
Martijn Willems
Martijn Willems is als zelfbenoemd ‘stadsingenieur’ continu druk met het scheppen van coalities tussen bewoners van de stad, haar vraagstukken en zijn oplossingen.

Onze partners

  Alle velden zijn verplicht

  0570 - 62 83 41

  Stichting Tevreden
  Frederik van Blankenheimstraat 17
  7415 VS  Deventer